Winnie Dunn, PhD, OTR/L, Distinguished professor of Occupational Therapy, University of Missouri

In de loop van mijn carrière zijn de kernconcepten van sensorische informatieverwerking uit de obscuriteit geraakt en in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. We hebben de afgelopen 5 decennia veel geleerd omdat onze collega’s, de gezinnen die we helpen, opvoeders, andere professionals en onze cliënten zelf hun ervaringen en inzichten hebben gedeeld. We weten nu dat de manieren waarop elke persoon reageert op dagelijkse activiteiten, verband houdt met de prikkelverwerking van die persoon.

Een van de meest opvallende aspecten van de kennis over sensorische informatieverwerking, is dat deze kennis op iedereen van toepassing is. Hoewel we begonnen met het bestuderen van afwijkende en opvallende sensorische reacties bij mensen met aandoeningen zoals autisme en schizofrenie, werd al snel duidelijk dat ook mensen zónder specifieke aandoeningen vergelijkbare sensorische ervaringen hebben. Na mijn lezingen over onze bevindingen bij mensen met aandoeningen als autisme, kwamen vaak mensen naar me toe en zeiden: ‘mijn man doet hetzelfde’, of ‘mijn dochter doet dat ook’. Ik ben de kinderen, gezinnen en individuen die hun ervaringen in het begin hebben gedeeld dankbaar; dankzij hen zagen we in dat onze kennis breder toepasbaar was.            

Zintuiglijke informatieverwerking is een essentiële menselijke ervaring.

Zintuiglijke informatieverwerking is een essentiële menselijke ervaring. Zintuiglijke input geeft informatie over onze wereld, ons lichaam en onze interacties; het brein gebruikt deze informatie om betekenis te geven aan ons dagelijks leven. Omdat sensorische informatieverwerking zo inherent is aan wie we zijn, is het gemakkelijk om de impact ervan over het hoofd te zien. Ergotherapeuten vestigden als eersten de aandacht op dit belangrijke aspect van de mensheid, en deze ideeën doen nu al hun invloed gelden binnen de fysiotherapie, logopedie, psychologie, onderwijs en geneeskunde. Dit magazine bevat bijdragen van vooraanstaande professionals, omdat ze graag willen dat iedereen dit onderwerp beter leert kennen.

Image by Olya Adamovich from Pixabay

Wanneer mensen hun eigen prikkelverwerking en die van degenen om hen heen (familieleden, leerlingen in de klas, collega’s op het werk) begrijpen, hebben ze meer inzicht in de impact van activiteiten en omgevingen op het gedrag van een persoon. Leraren kunnen hun klas en hun activiteiten aanpassen om sensorische input te beperken voor leerlingen die gevoeliger zijn, terwijl ze aanvullende sensorische ervaringen bieden voor kinderen die juist meer input nodig hebben. Ouders kunnen activiteiten vooraf plannen om de sensorische behoeften van hun kind tijdens een gezinsuitje te ondersteunen. Sensorische informatieverwerking is hoe we de wereld om ons heen begrijpen; het maakt deel uit van wie we zijn. Elk sensorisch patroon weerspiegelt onze specifieke manier van begrijpen en omgaan met mensen en omgevingen. Het is tijd om sensorische prikkelverwerking te omarmen als een kenmerk in plaats van een disfunctie. Wat is er geweldig aan de sensorische patronen van een persoon (ja, álle patronen)? Welke mogelijkheden bieden deze patronen? Hoe kunnen professionals onze wereld en activiteiten aanpassen, om ervoor te zorgen dat prikkelverwerking ondersteunend is in plaats van verstorend voor iemands persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit van leven? Als we er op die manier naar kijken, is dat respectvoller en het is VEEL LEUKER!


Dr. Winnie Dunn is Distinguished professor of Occupational Therapy, University of Missouri. Haar toonaangevend onderzoek naar hoe mensen reageren op zintuiglijke ervaringen in hun dagelijks leven, wordt internationaal erkend. Professor Dunn heeft veel gepubliceerd, en haar werk over zintuiglijke verwerking omvat onder meer het ontwikkelen van internationaal gebruikte maatstaven [de Sensory Profiles].