Home NSSI

NSSI

Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking

De NSSI is een stichting die zich bezighoudt met sensorische informatieverwerking (SI). De stichting is opgericht in 2007 en wil een kennisplatform zijn voor zowel (SI-geschoolde) therapeuten als ouders/begeleiders en alle anderen die te maken hebben met SI-problematiek. Uit onderzoek is gebleken dat bij 5 tot 10 procent van de mensen prikkelverwerkingsproblemen voorkomen.1,2

De stichting wil een kennisplatform zijn voor therapeuten, ouders/begeleiders en alle anderen die te maken hebben met SI-problematiek

Bij de oprichting was er de nodige scepsis met betrekking tot het concept sensorische informatieverwerking en het evidence based zijn van de behandelstrategieën. Hier is de laatste jaren flink verandering in gekomen. Er is veel meer aandacht voor en er is meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Iets wat de NSSI enorm toejuicht!

Eén van de doelstellingen van NSSI is om onderzoek op dit terrein te delen met zijn leden. Momenteel doet de NSSI dit vooral via de website. Op deze site is informatie te vinden, een folder te downloaden en een SI-therapeutenlijst te bekijken voor mensen die op zoek zijn naar een SI-therapeut in de buurt.

Image by Free Photos from Pixabay

Speciaal voor kinderen is er een aparte website – www.sivoorkinderen.nl – waar ze zelf informatie, spreekbeurtmateriaal en allerlei leuke activiteiten kunnen vinden.

De NSSI gebruikt sociale media om nieuws te delen; daarnaast organiseert de NSSI regelmatig activiteiten met interessante onderwerpen. Elke 2 jaar is er een Meet- en Greetdag met lezingen en workshops voor SI-therapeuten.

Dankzij de zintuigen zijn we verbonden met ons lichaam en de wereld om ons heen. Geef aandacht aan de zintuigen en leef sensationeel!

Therapeuten: wordt lid voor € 25 per jaar!

Aanmelden kan via de website.

www.nssi.nl
www.sivoorkinderen.nl
info@nssi.nl


1 Ahn, R.R., Miller, L.J., Milberger, S. & McIntosh, D.N (2004). Prevalence of parents’ perceptions of sensory processing disorders among kindergarten children. American Journal of Occupational Therapy, 58(3), 287-293.
2 Owen, J.P., Marco, E.J., Desai, S., Fourie, E., Harris, J. Hill, S.S., … Mukherjee, P. (2013). Abnormal white matter microstructure in children
with sensory processing disorders. NeuroImage: Clinical, 2, 844-853.