Monique Thoonsen, expert zintuiglijke prikkelverwerking, CCE-consulent, pedagoog, eigenaar van ‘7 Zintuigen’

We zijn ver gekomen sinds 1963, toen Jean Ayres, ergotherapeut en ontwikkelingspsycholoog, voor het eerst ‘sensory integration dysfunction’ omschreef.[1] Zij werd gevolgd door Winnie Dunn,[2] Lucy Jane Miller,[3] Anita Bundy,[4] Roseann Schaaf[5] en Shelly Lane[6] als toponderzoekers op dit gebied. Al deze vrouwen legden met hun onderzoeken de basis van het specialisme van de sensorische informatieverwerking (SI) of zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP).

Zij stelden belangrijke vragen als:

 • Hoe verwerken mensen zintuiglijke prikkels, zijn daar overeenkomsten en verschillen in?
 • Kan dit tot bijzonder gedrag leiden?
 • Wat gebeurt er als mensen te weinig of te zwakke prikkels ervaren of juist te veel en te sterke prikkels?

De onderzoekers vonden minstens zulke belangrijke antwoorden op deze vragen, en een nieuw specialisme was geboren!

Image by Ben Scherjon from Pixabay

Ook in Nederland zijn er gelukkig steeds meer SI-specialisten. Dat zijn voornamelijk ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die zich uitgebreid geschoold hebben op het gebied van zintuiglijke prikkelverwerking. Vaak hebben zij een extra specialisatie in een bepaalde doelgroep. SI-specialisten kunnen veel betekenen voor mensen met probleemgedrag dat wordt veroorzaakt door de verwerking van zintuigprikkels. Ook steeds meer (ortho)pedagogen en psychologen zijn bekend met dit gedachtegoed. Door uitleg en adviezen krijgt het leven van deze mensen – en de naaste betrokkenen – meer kwaliteit. In een extreem geval kreeg iemand die al 22 jaar vastgebonden werd vanwege agressie haar vrijheid van bewegen terug, omdat de omgeving afgestemd werd op haar mogelijkheden in prikkelverwerking. [7]

SI-specialisten kunnen veel betekenen voor mensen met probleemgedrag dat wordt veroorzaakt door de verwerking van zintuigprikkels.

Dát is namelijk wat SI-specialisten doen. We behalen prachtige resultaten met onze werkwijze. Veel mensen zijn daarvan nog onvoldoende op de hoogte. Al jaren zit het daarom in mijn hoofd om tot een samenwerking met mijn collega’s te komen, waarin we mensen vertellen over ons specialisme. Want bijvoorbeeld ook huisartsen, tandartsen, zorg- en onderwijsprofessionals en ouders ontdekken hoe langer hoe meer de grote invloed die prikkelverwerking heeft op gedrag. Zij willen graag weten wat er speelt en hoe daarmee om te gaan. We zien dat er steeds meer vraag is naar literatuur en cursussen over zintuiglijke prikkelverwerking. Ook is er met regelmaat interesse in de wetenschappelijke onderbouwing van onze werkwijze. Want sinds Jean Ayres’ eerste publicaties, bijna 60 jaar geleden, hebben talloze onderzoekers zich verdiept in prikkelverwerking.

Dit tijdschrift wil bijdragen aan deze informatievragen en mensen inspireren om probleemgedrag eens met een andere bril op te bekijken, die van de ZiP[8] of Zintuiglijke Prikkelverwerking. Ook halen we in dit tijdschrift recente onderzoeken aan om te laten zien welke wetenschappelijke basis ten grondslag ligt aan onze adviezen. Geen fabels, maar feiten dus.

Geen fabels, maar feiten dus.

Ik ben enorm blij dat de specialisten die ik benaderd heb, belangeloos wilden aansluiten bij mijn initiatief. Zelfs internationaal bekende onderzoekers als Winnie Dunn en Shelly Lane zijn zo genereus geweest om een bijdrage te leveren aan dit tijdschrift. Mijn speciale dank gaat uit naar André Rietman, die veel tijd heeft geïnvesteerd om er samen met mij voor te zorgen dat de artikelen van een goede kwaliteit zijn.

Wat je in dit tijdschrift leest is slechts een fractie van de kennis die de Nederlandse SI-specialisten in huis hebben. Er zijn honderden therapeuten en vele boeken die kunnen helpen bij het beter begrijpen van zintuiglijke prikkelverwerking én bij het oplossen van problemen op dit vlak. Ik draag dit tijdschrift graag op aan al deze specialisten.

Image by Free-Photos from Pixabay

Monique Thoonsen is expert zintuiglijke prikkelverwerking, CCE-consulent en pedagoog. Zij is auteur van de Wiebelen en friemelen-reeks en adviseert en begeleidt mensen als er sprake is van lastig gedrag dat wordt veroorzaakt door een problematische prikkelverwerking. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn voor onder- of overprikkelde mensen. Meer informatie vind je op: www.7zintuigen.nl.


 1. Miller, L.J., Lane, S.J., Cermak, S.A. & Osten, E.T.T. (2007). Concept Evolution in Sensory Integration: A Proposed Nosology for Diagnosis. American Journal of Occupational Therapy, 61, 135-140.
 2. Winnie Dunn, PhD, OTR/L, Distinguished professor of Occupational Therapy, University of Missouri.
 3. Dr. Lucy Jane Miller, PhD, OTR/L, Founder, Sensory Processing Disorder Foundation; Clinical Director, Sensory Therapies and Research (STAR) Center.
 4. Dr. Anita Bundy, Sc.D., OT/L, Professor and department head of Occupational Therapy, Colorado State University.
 5. Dr. Roseann C. Schaaf, PhD, OTR/L, Thomas Jefferson University.
 6. Dr. Shelly J. Lane, PhD, OTR/L, Professor of Occupational Therapy, Colorado State University.
 7. Persoonlijke mededeling van Erik Storck, docent estaSI Trainingen.
 8. Thoonsen, M. & Lamp, C. (2015). Wiebelen en friemelen in de klas. Over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren. Huizen: Uitgeverij Pica.